Spasoje Vlajic je …

KO JE SPASOJE VLAJIĆ ?

Od 1976. godine istražujem fiziku i tehnologiju svesti. Napisao sam više knjiga i članaka u naučnim časopisima. Moja otkrića su podržala dvadesetak doktora nauka od kojih i dvanaest profesora univerziteta, recezenata mojih knjiga.

Do sada niko nije pobio ni jedan od mojih desetak naučnih otkrića i formula.

I pored navedenog, moj rad često prate pitanja i nedoumice: da li je reč o fizičaru koji istražuje fenomen svesti i skriveni poredak u prirodi, ili o okultisti i putniku u onostrano; izumitelju u oblasti tehnologije svesti, ili umetniku i mistiku; naučniku ili zanesenom maštaru ?

Odgovor na ova pitanja daju nam poznate i merodavne ličnosti iz kulture, teologije i nauke.

Naučnik i književnik

„ U naučnim krugovima i široj javnosti Spasoje Vlajić je poznat po otkriću više zakona i obrazaca od kojih su najznačajniji: svetlosna formula, svestna formula, formula za ostvarenje želja …

Prvi je otkrio i objasnio delovanje do sada nepoznatog međudejstva u prirodi koje je nazvao silom značenja, ili petom silom. Pronašao je misaono-sinhroni motor. Zapaženi su mu radovi o simetriji, sinhronicitetu, višim dimenzijama i naduzročnom poretku. Otkrio je i dokazao fizičku ( svetlosnu ) osnovu duhovnih praslika ( arhetipova ) …

Po mišljenju stručnjaka, otkrića Spasoja Vlajića, mogla bi da imaju epohalan značaj u razvoju nove tehnologije zasnovane na korišćenju energije misli ispoljene i preko zračenja moždanih ćelija. Njegova formula za osvarenje želja i misaono-sinhroni motor ( vedtor ) u samim su temeljima nove fizike i tehnologije svesti.

Na početku svog rada Spasoje Vlajić ostavio je značajan trag u umetnosti. Jedan je od trojice osnivača signalističkog književnog pokreta.

Koliki je doprinos Spasoja Vlajića u različitim oblastima ( fizika, nauka o jeziku, psihologija, filozovija, književnost … ) svedoče njegove knjige, ali i mišljenja vodećih stručnjaka u navedenim oblastima. “

Miroslava Petrović, publicista i izdavač

( Pogovor knjige Spasoja Vlajića „ Teslini milenijumski

darovi “ , 2002 )

Spasoje Vlajic
Spasoje Vlajic

x

x x

„ Od tog trenutka kad se naša trojka okupila oko zajedničke ideje ( Miroljub Todorović, Spasoje Vlajić i Zoran Popović ) , počinje vreme signalizma kao organizovanog stvaralačkog pokreta. “

Miroljub Todorović, književnik i književni kritičar, osnivač

signalističkog pokreta ( iz knjige Milivoja Pavlovića

„ Svet u signalima “ , 1996 )

x

x x

„ Razvijajući svoje poetsko delo, Spasoje Vlajić ide dalje od Barta: baveći se tonskim, vokalnim i značenjskim osobinama reči i prevodeći ih na fotonske i elektronske vrednosti, došao je do otkrića da jezik počiva na jednom energetskom principu u samoj svojoj dubinskoj strukturi, koja ( ta energetska vrednost ) otkriva i samo značenje jezika.“

Ljubiša Jocić, književnik i književni kritičar

( Delo, 1976 )

x

x x

„ Pred bujicom praktičnih rezultata sve je teže prećutati izazov pitanja: da li signalizam Miroljuba Todorovića, budeći potencijal našeg mentaliteta, postepeno menja smer poetsko-naučne misli u kojoj smo do sada obično sledili podsticaje sa strane ? Pitanje je smelo. Međutim, možda je odgovor na njega već sadržan u svetlosnoj formuli Spasoja Vlajića !“

Milivoje Pavlović, pisac i publicista, nekadašnji republički ministar za informisanje ( Zbornik „ Signalizam – avangardni stvaralački pokret “ , 1984 )

x

x x

„ Pesme/traktati Spasoja Vlajića izazvale su više afirmativnih reakcija pesnika signalizma ili pristalica ovog pokreta … može se reći da je u pesničkom i naučnoistraživačkom radu Spasoja Vlajića signalizam dobio novi polet pa i smer … “

Dr Živan Živković, profesor Filološkog fakulteta u

Beogradu ( iz njegove knjige „ Signalizam “ , 1994 )

x

x x

„ Za određivanje akustične prirode glasova srpskohrvatskog jezika Pavle Ivić i Asim Peco izradili su sve potrebne spektograme. Spasoje Vlajić, sličnom metodom, izradio je za naš jezik tabelu svetlosnih stanja glasova koja se pokazuje u bilionima herca, univerzalnoj meri svetlosti …

Tako se jezik-tajna, pušta u jezik-psihu da tu potraži tragove iskonskog, mitskog shvatanja, znake duhovnih praslika, koje ostaju ipak neizbrisive u mentalnim poljima čovekove svesti … “

Dr Vojislav I. Ilić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu

( iz knjige Spasoja Vlajića „ Nova ( meta ) fizika “, 1992 )

Svest kao peta dimenzija

x

x x

„ Matematičko iskazivanje hromofonske relacije bilo je nužan uslov za osvešćenje svetlosne formule i razvoj Vlajićeve nove ( meta ) fizike uopšte, u kojoj osećam sažimanje mudrosti najviših posvećenika tajnih društava, osnivača dosadašnjih civilizacija. U Vlajićevom delu vidim svedočenje o najdubljem savremenom potresu sveta, kome smo mi epicentar, a o čemu, na žalost, taj isti svet nema još jasnog saznanja. Ne zna se u nauci još ni ono što je naš autor već dobro proučio i doveo do operacionalne tehnike, do inženjeringa budućnosti, ne zna se da ’svaka misao potresa zemlju’ i da je čarolija imenovanja put do razumevanja kosmičkih tajni … “

Dr Velimir Abramović, profesor na Fakultetu dramskih

umetnosti u Beogradu ( iz recenzije za knjigu S. Vlajića

„ Slovo “ , 1995 )

x

x x

„ Knjiga koja je pred nama otišla je u visine teorije eminentnog. Kako i zašto ? Iz prostog razloga otišla je zato tako daleko jer je uspela da prodre iz fizičkog svijeta, odnosno ovog čvrstog svijeta po kome se krećemo, koji trošimo i mrvimo, u dalje, dublje slojeve i psihičkog i umnog i estetskoga … “

Protojerej dr Dimitrije Kalezić, profesor i dekan

Bogoslovskog fakulteta u Beogradu ( rečeno na predavanju o

knjizi „ Nova ( meta ) fizika “ , maja 1992 )

x

x x

„ Ponovo se nalazimo pred jednom novom zagonetkom. Jedan novi pristup zagonetnim silama kojima je ispunjen čovek …

Ako se udubimo u taj svet koji nam otkriva svetlosna formula, pred nama se ukazuje privlačna promišljena i svojevrsna interpretacija jednog sveta koji nam je do sada ostajao po strani … Naime, Vlajić je na sebi svojstven način pokušao da spoji savremenu tehniku sa ’onostranim’ svetom i tako zbriše barijeru – koju do sada gotovo niko nije uspeo. “

Primarijus dr Tihomir Jovanović, neuropsihijatar, direktor

’F’ odeljenja Psihijatrijske klinike „ Laza Lazarević “ u

Beogradu ( iz knjige Spasoja Vlajića „ Lečenje zvukom i

bojama “ , 1992 )

x

x x

„ Od vremena dokaza Kirlijanovom fotografijom, nije sporna energetska realnost sveta.

No, mali je broj naučnika koji se usuđuju da je dokazuju, iako se uočava da najveći doprinos razumevanju daje kvantna fizika. Njemu ( Vlajiću ) je pošlo za rukom da egzaktnim matematičkim modelom dokaže duboku vezu zvuka i svetlosti-boja, kao entiteta energija …

Otkrivši pravi smisao jezika kroz kvantifikaciju zvuka, ušao je na velika vrata u istraživanje energetskog modela realnosti zajedno sa mnogim istraživačima, zajedno sa Lovenom, Rajhom, Piraksosom, Veretom, koji su kroz organske energije i bioenergetiku, pokušali da razreše problem psihosomatskih bolesti.

Istraživanja Spasoja Vlajića dovode ga do suštinske veze, metafizičkog i realnog sveta te mu zbog dubine otkrića daju snagu, za koju je Ajnštajn rekao ’da mu je osećaj kosmičke pobožnosti najjači i najplemenitiji podsticaj naučnog istraživanja’. “

Dr Olga Milosavljević, pedijatar ( iz knjige „ Lečenje

zvukom i bojama “ , 1992 )

x

x x

„ Ajnštajn je otkrio vezu između materije i energije, a izgleda da je Vlajić otkrio spoj energije sa informacijom. “

Dr Dušan Starčević, profesor FON-a u Beogradu.

( Naučni forum o svetlosnoj i svestnoj formuli, održan

oktobra 1994. godine u Centralnom klubu VJ )

x

x x

„ U široj javnosti, kao i u naučnim krugovima, poznato je da je istraživač Spasoje Vlajić predočio mogućnost izvođenja svetlosne formule kojom se izražava relacija između zvuka i boje …

Opreznost i uzdržanost autora je razumljiva, ali nakon uvida u korišćenu metodologiju, sa egzaktno primenjenim validnim postupcima, onaj ko čita knjigu ne može se oteti utisku delovanja ’eha’ efekta: pa sve to jeste zaista očekivano, ali kako da se pre našeg autora niko drugi nije setio ?!

Kad se ovaj recezent u nauci ne bi bavio onim čime se bavi, on ne bi imao razumevanja za brojna uopštavanja sadržana i iskazana u ovoj specifičnoj i u mnogo čemu izuzetnoj knjizi – u knjizi Svestna formula i svetlosna algebra. Ovako, ne samo da ima razumevanja, nego je i iznenađen, u najpozitivnijem smislu reči, lepotom, validnošću i naučnom verodostojnošću tih uopštavanja …

Ako se kroz buduća istraživanja potvrdi da je sve tako, onda će se, to je sasvim sigurno, pokazati da je reč o epohalnom otkriću. “

Dr Miloje M. Rakočević, profesor na univerzitetu u Nišu

( iz knjige Spasoja Vlajića „ Svestna formula i svetlosna

Algebra “, 1996 )

„ Pomenuta istraživanja svakako su na liniji ponovo probuđenog naučnog interesovanja za istraživanje fenomena svesti u poslednjoj deceniji 20. veka, sa značajnim doprinosom i naše naučne sredine. Mislim da je ovaj trend nepovratan i da će doprineti da svest uskoro postane najznačajnija naučna tema … Zato ističem da su implikacije i pomenutih ( manifestno nelokalnih ) aspekata svesti i ( prividno naduzročnog ) poretka prirode –kojima se sa energetsko-informacionog jezičkog aspekta bavi i ova knjiga Spasoja Vlajića – izuzetno važne jer u krajnjoj instanci otkrivaju sinhronicističke zakonosti preferncije na planu ’kolektivne svesnosti’ ( Jungovo kolektivno nesvesno ) , čije bi nelokalno reprogramiranje moglo biti od velikog globalnog preventivnog psihosomatskog značaja. “

Dr Dejan Raković, profesor Elektrotehničkog fakulteta u

Beogradu ( knjiga Spasoja Vlajića „ Svest i naduzročni

poredak prirode “, 2001 )

„ Autor ( Spasoje Vlajić ) ovom knjigom otvara jedan od mogućih puteva traganja za Ajnšajnovom mišlju ’da je najneshvatljivije to da je Univerzum shvatljiv’. Po autoru postojanje ‘nelokalnog informacionog polja’ daje šansu da se tom saznanju približimo iz ugla psiho-bio-fizičkog ustrojstva čoveka …

Knjiga predstavlja novinu i može se po obimu i sadržaju svrstati u naučni esej u kome su sublimirana i prečišćena sva do sada objavljena dela autora. O mnogim iznetim stavovima može se voditi naučna rasprava, čitalac se može saglasiti ili ne sa iznetim stavom, ali posle svega, ostaje potreba da se problematici koja je izneta u knjizi još više posvetite. “

Dr Đuro Koruga, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu

( iz knjige „ Svest i naduzročni poredak prirode “, 2001 )

„ Boje su, prema Vlajićevom shvatanju, kosmička odrednica svetlosti, izražena frekvencija, a svetlosna stanja glasova – najvažnija karika u nizu decimalnih brojeva, bojenih izraza, elektromagnetnog spektra i značenja. Autor je izveo ’svetlosnu formulu’ koja posredstvom frekvencija povezuje fizički, fiziološki i psihički kontinum … Zato su logička pitanja koja je postavio posle zaključka da postoji mentalna relativnost vremena. Naime, Vlajić je formulisao dilemu: ’Da li je i prenošenje misli na daljinu povezano sa stacionarnim poljem koje okružuje Zemlju ? I da li to polje niskih frekvencija poseduje neko vreme koje je različito od vremena naše svakidašnjice ?’. “

Pukovnik dr Svetozar Radišić, profesor, portparol Vojske

Jugoslavije ( iz njegove knjige „ Neokortikalni i totalni rat “,

1998 )

„ Ko može tvrditi da ime Spasoje nema ulogu u njegovim rezultatima spasavanja ljudi kojima pomaže ? Poklapanje značenja i posledica koje im slede isključuju obične slučajnosti.

Vlajićevi obrasci za poboljšanje zdravlja su veoma interesantni. Isti i prilagođeni obrasci mogli bi veoma korisno poslužiti i kao obrasci zdarvog načina života. Ovde se možemo dotaći pojma sile značenja. U savremenoj psihologiji se velika pažnja posvećuje informacijama. Informacija treba da bude kratka, jasna i logična. Ako se ona uklapa u mrežu naših misli o našem zdravlju i našim željama, ona se lako prihvata i pomaže prihvatanju novih obrazaca koji pomažu harmonizaciji, a samim tim i zdravijem načinu života … Pravoslavna vera dala je obilje dokaza o čudnim i neverovatnim isceljenjima.

Značajno je da Spasoje Vlajić, poštujući ta saznanja, dodaje i svoja iskustva i time nas upućuje na pravi put ne samo ozdravljenja nego i zdravijeg života.

Neka ovo bude još jedan proboj iz haosa sluđenog uma modernog čoveka. “

Profesor dr Stanislav Nikić, neuropsihijatar ( iz recenzije

za knjigu Spasoja Vlajića „ Lečenje mislima “, 2004 )

„ Istraživački opus Spasoja Vlajića, započeo je pre dvadesetak godina, svetlosnom formulom, u kojoj autor razotkriva i dokumentuje epohalnu hipotezu o fotonskoj fenomenologiji funkcionisanja ljudskog mozga. Kroz čitav niz objavljenih radova, Vlajić se približava težištu problema koji se odnosi na uočljive manifestacije dejstva subatomskih interakcija u ljudskoj svesti na pojave u našoj četvorodimenzionalnoj realnosti … a što je prihvaćena činjenica u inženjerstvu skrivenog stanja.

Za razliku od mogućeg postizanja uočljivih efekata posredstvom uređaja, Spasoje Vlajić nam razotkriva i mogućnost direktnog dejstva našeg mozga, pri određenom režimu rada, na pojedine procese i pojave u našem okruženju, a koji nisu u direktnom fizičkom kontaktu sa našim bićem … “

Dr ing Božidar Milosavljević, naš priznati pronalazač

( iz recen. za knjigu „ Teslini milenijumski darovi “, 2002 )

Svetlosna formula je fizičko-matematički obrazac. Ona nas, u ime prirodnih načela, oslobađa od magije i pokazuje da su nivoi stvarnosti, od grubih do najfinijih, ona neiscrpna riznica u kojoj ćemo naći konačan smisao bitisanja, a može pomoći za dublje razumevanje van Gogovog dela o komplementarnosti boja i značaja zute boje … “

Prim. Dr Slobodanka Ilić-Tasić, neurolog ( iz Zbornika

XVI Jugoslovenskog simpozijuma o epilepsiji, 2001 )

„ Poštovani gospodine Spasoje Vlajiću, na ovom mestu želim da Vas obavestim o sledećem:

– Izračunata svetlosna stanja reči u Vašoj knjizi „ Nova ( meta ) fizika i podela tih istih reči na ’nijanse dobra’ i na ‘nijanse zla’ – apsolutno se podudaraju i u potpunosti slažu sa iskazima naših pacijenata koji su preživeli ’kliničku smrt’ i doživeli ’tangencijalne mortalne fenomene’ … Ovaj put i ovaj pravac daju Vašoj naučnoj misli jedan karakterističan kvalitet samospoznajnosti, osobenosti i orginalnosti … “

Dr Dušan V. Ćosić, oftamolog

( iz pisma dobijenog 8. jula 1993 )

Formula za ostvarenje želja

x „ Parasvest je jedna od posebnih funkcija svesti i odnosi se na vančulna zapažanja i direktna saznanja, bez predhodnog ’svesnog učenja’.

Ona je izvor vidovitosti, telepatije, intuicije, umetničkog nadahnuća, a izgleda i naučnih ostvarenja. Iz tog razloga, parasvest je sve više predmet interesovanja bioloških, biofizičkih, biohemijskih, psiholoških i socioloških istraživanja.

Koristeći taj dar prirode, Spasoje Vlajić je došao do otkrića, kojima je uspeo da razjasni neke nedoumice u vezi s odnosima između fizičkih događaja i čovekove psihe. Vlajić je tu vezu uma s materijom objasnio preko svojih originalnih obrazaca, poznatih kao: svetlosna formula, svestna formula, formula za ostvarenje želja …

O značaju tih otkrića, najbolje govori činjenica da je među recezentima Vlajićevih knjiga dvanaest doktora nauka od kojih su devet profesori univerziteta … “

Prim dr Tihomir Jovanović, neuropsihijatar, nekadašnji

direktor ’F’ odeljenja Psihijatrijske klinike „LazaLazarević“

u Beogradu ( iz predgovora za knjigu Spasoja Vlajića

„ Stvaranje i privlačenje sreće “, 2003 )

x

x x

„ Vlajićeva istraživanja više idu u prilog shvatanjima romantičarske, humboltovske lingvistike u odnosu na desosirovsku. Čak više od toga: one tezama humboltovske lingvistike daju egzaktno naučno proverljivu osnovu, ali otvaraju prostor za nove i neslućene prodore saznanja iz oblasti jezika. Ispitujući jezičke fenomene sa stanovišta dejstvenosti malih energija, Vlajić je učinio i značajne pomake u sferi komunikologije i u sferi semantike. Pošto su njegova ispitivanja vršena na srpskom jeziku ( delom i na nemačkom ), ona, na svoj način, predstavljaju jedan od novih prodora srbističkih istraživanja … “

Dr Petar Milosavljević, profesor na Katedri za srpski jezik i

književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

( iz njegove knjige „ Uvod u srbistiku “, 2002 )

x

x x

„ Knjiga Spasoja Vlajića ’Razmišljajte kao Nikola Tesla’ je udžbenik uspjeha. Takav udžbenik je poput nasušnog hljeba potreban našim školama, jer, uz njegovu pomoć, čovjek postaje svjestan svojih uspavanih moći, mogućnosti dosega sopstvenih želja I važnosti vjere …

Praktikum koji vodi dragocjenom razmišljanju i uspjehu je potreban. Zato vjerujem da će ova obimom mala knjiga uskoro zauzeti vidno mjesto među udžbenicima za život. Voljela bih da studente koji se odluče da razmišljaju kao Nikola Tesla pratimo, da pratimo njihove uspjehe i njihov uticaj na okolinu. “

Dr Gordana Ajduković, profesor, dekan Fakulteta za

trgovinu i bankarstvo ’Janićije i Danica Karić’ ( predgovor

za knjigu S.Vlajića „ Razmišljajte kao Nikola Tesla “, 2005 )

Zaključak

Ovde sam izneo deo mišljenja merodavnih ličnosti o naučnim i drugim dometima mog rada.

Taj rad je dostupan javnosti i rado prihvatam primedbe i uočene nedostatke, čijom će ispravkom biti poboljšan. Pri tome se držim načela da u nauci teorija vodi, ali ogled odlučuje.

Ovde na uvid dajem način na koji sam došao do svog najnovijeg obrasca nazvanog

„ Formula za ostvarenje želja “. Formulu možete i praktično koristiti. Svako ko u ovom radu nađe grešku, ili predloži poboljšanje, biće mi dragoceni saradnik na unapređenju nove naučne grane – fizike i tehnologije svesti.

Srdačno,

Spasoje Vlajić

Advertisements

One thought on “Spasoje Vlajic je …

  1. G. Vlajić je jedan zanimljiv čovek,vrlo.Pedantno pratim sve što je objavljivao u „astrologusu“.Na žalost u poslednje vreme tekstovi su mu retki

Ostavite Vase misljenje,

Молимо вас да се пријавите користећи један од следећих начина да бисте објавили свој коментар:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s